ติดต่อเรา
 
ผู้รับ sales@japanrent.co.th
หัวข้อ
ข้อความ
ชื่อ นามสุกล ผู้ส่ง
อีเมล์ผู้ส่ง
 
 
 
บริษัท แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 
  โทร. 02-258-7777    แฟกซ์. 02-259-8870 -71
  โทร. 086-880-7756, 081-985-0006
  http://www.japanrent.co.th
  info@japanrent.co.th, sales@japanrent.co.th