รถยนต์ทุกคันของบริษัทได้รับการตรวจสอบบำรุงรักษาโดยช่างผู้ชำนาญของศูนย์บริการของบริษัท และมาตรฐานของโรงงานผลิตรถยนต์
ตลอดจนผ่านการตรวจสอบความถูกต้องปลอดภัย ซึ่งได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 อันประกอบด้วย
 
  เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ และบำรุงตรวจเช็คทั้งระบบ ทุก 10,000 กิโลเมตร
     
  เปลี่ยนยางรถยนต์ ตั้งศูนย์ตรวจช่วงล่างทุก 50,000 กิโลเมตร
     
  เปลี่ยนอะไหล่แท้ และได้คุณภาพตามสเป็คของรถยนต์ที่กำหนดจากโรงงาน
     
  ตรวจสอบความปลอดภัย 49 จุด (มากที่สุดในธุรกิจรถเช่า)
     
  ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ (QA) โดยช่างที่ผ่านการอบรม
     
  ซ่อมดูแลรถยนต์นอกสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยรถบริการเคลื่อนที่ (บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง)
     
  จัดรถทดแทนรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุหรือ เครื่องยนต์ขัดข้อง
     
  อื่นๆ