บริการให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น รายวัน รายเดือน ให้กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป และบริการหลังการเช่า สำหรับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการเช่ารถยนต์กับบริษัทอยู่แล้ว ทั้งแบบบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยสามารถเลือกใช้บริการรถยนต์ได้หลายรูปแบบตามความต้องการ และประเภทการใช้งานของลูกค้า เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในองค์กร และการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ด้วยการบริการจากเรา

 
 

     บริการรถยนต์เช่าพร้อมบริการ เป็นสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี สำหรับกลุ่มลูกค้านิติบุคคล และรัฐวิสาหกิจ ที่มีความต้องการใช้บริการ เพื่อลดภาระและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และด้วยอัตราค่าเช่าคงที่แบบรายเดือนตลอดอายุสัญญา ทำให้ลูกค่าสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน อีกทั้งการบริหารจัดการที่เป็นอาชีพ โดยลูกค้าสามารถเลือกยี่ห้อและรุ่นรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมหากลูกค้ามีความต้องการ

 
 

     บริการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถมืออาชีพ เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกิจใน ประเทศไทย และต้องการความสะดวกสบายใช้บริการรถยนต์เช่าพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อพาไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยทุกครั้งในการเดินทางด้วยพนักงานขับรถมืออาชีพจาก   บริษัท โปรเฟสชั่นแนล โชเฟอร์ ซัพพลาย จำกัด ที่ผ่านการตรวจประวัติอาชญากร การตรวจ สุขภาพ และผ่านการฝึกอารมจากโรงเรียนฝึกอบรมการบริการพนักงานขับรถมืออาชีพที่ได้รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย