ระยะสั้น  

    บริการให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น รายวัน รายเดือน ให้กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป และบริการหลังการเช่า สำหรับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการเช่ากับบริษัทอยู่แล้ว ทั้งแบบบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยสามารถเลือกใช้บริการรถยนต์ได้หลายรูปแบบตามความต้องการ และประเภทการใช้งานของลูกค้า เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในองค์กร และการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ด้วยการบริการจากเรา

 
 
 
 
     
   วันที่ใช้รถ (วัน/เดือน/ปี) *
 
   วันที่คืนรถ (วัน/เดือน/ปี) *
  
   ประเภทรถ
 
   ชื่อ-นามสกุล *  
     
   ชื่อบริษัท *  
     
   ที่อยู่ *  
     
   เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน *    ต่อ  
     
   เบอร์โทรศัพท์มือถือ *  
     
   อีเมล์ *  
 
 
 
 
 
     
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.