ระยะยาว  

   บริการรถยนต์เช่าพร้อมบริการ เป็นสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี สำหรับกลุ่มลูกค้านิติบุคคล และรัฐวิสาหกิจ ที่มีความต้องการใช้บริการ เพื่อลดภาระและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และด้วยอัตราค่าเช่าคงที่แบบรายเดือนตลอดอายุสัญญา ทำให้ลูกค่าสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน อีกทั้งการบริหารจัดการที่เป็นอาชีพ โดยลูกค้าสามารถเลือกยี่ห้อและรุ่นรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมหากลูกค้ามีความต้องการ

 
 
 
 
     
   ชื่อบริษัท *
   
   ที่อยู่ *
   
   ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดต่อ *
   
   ตำแหน่ง *
   
   เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน *    ต่อ
   
   เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
   
   อีเมล์ *
   
   ประเภทรถ
     
   ยี่ห้อรถ    รุ่น
       
   จำนวนรถ(คัน) *  
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.